Transport av prov

Provets/remissens märkning

(Se remissblanketten!)

Följande information bör framgå:

  • Patientens namn
  • Patientens personnummer
  • Provets art
  • Provtagningstidpunkt
  • Beställare
  • Önskad analys
  • Vissa analyser kräver dessutom extra information om t.ex. kliniska uppgifter.

Om oklarheter föreligger t.ex. om provets lämplighet för undersökning, eller om beställningen inte är tillräckligt specificerad, skall laboratoriets personal rådgöra med kunden för att få ytterligare instruktioner.

Bimelix ansvarar inte för transporten av prov till laboratoriets provmottagning.