Svarstider

Bimelix eftersträvar att utföra rutindiagnostik av borreliaantikroppar i serum 2 ggr/vecka, immunoblot 3-4 ggr/vecka samt analys av borreliaantikroppar och CXCL13 i cerebrospinalvätska 3-4 ggr/vecka.

Svarstiden kan variera beroende på ifall provet måste spädas och analyseras igen vid höga värden. Vid större behov och i mån av tid görs dessa undersökningar oftare.

Laboratoriets målsättning är att alla provsvar skall skickas ut samma dag eller senast dagen efter att de har blivit analyserade.