Remiss

Vänligen använd remissen i pdf-filen nedan om ni vill beställa labanalyser för borrelios.

  1. Skriv ut filen och fyll i dokumentet
  2. Sänd dokumentet per post tillsammans med provet. Adress finns på remissen.

Har ni några fråg​or?

Kontakta labbet tel. +358 18 16 575

Dokument: