MRSA/VRE

Bimelix utför inte längre analys av MRSA och VRE. Analyserna med PCR-teknik kan återupptas om det finns ett förnyat kundintresse.

Susanne Olausson 2020-01-01