MRSA/VRE

Med start i augusti 2014 erbjuder Bimelix diagnostik av MRSA och VRE med PCR-teknik. Ackrediterade testmetoder.

Laboratoriets målsättning är att  provsvar skall skickas ut samma dag eller senast dagen efter att de har blivit analyserade.

Provtagningsanvisning för MRSA samt VRE

Proverna bör tas av vårdpersonal

Provet tas med en steril bomullssticka som först fuktats med steril koksaltlösning.

Sätt i Transwabrör, 1 rör/provtagningsställe.

Vardera rör märks med:

·        Patientens namn

·        Patientens personnummer

·        Provtagningsställe

·        Provtagningstidpunkt

·        Beställare

·        Önskad analys

 

Screening MRSA

Odla alltid från

·        Näsa (näsöppningen, gränsområde hud-slemhinna)

·        Svalg

·        Perineum (området mellan anus och vagina eller pung)

·        Armhåla/ljumske

 

MRSA

Prov kan även tas från sår, CVK, PVK, KAD m.m.

 

VRE

·        Ändtarm eller avföring

Prov kan även tas från urin, sår, lesioner, kanyl, m.m.

 

Susanne Olausson 2017-04-26