Personal

- Dag Nyman

Professor

Kliniskt ansvarig

Ledare för borreliaforskningen på Åland

Styrelsemedlem

- Mathias Grunér

VD

- Susanne Olausson

Laboratorieföreståndare

Alexander Ramsdahl

Biomedicinsk analytiker

Anna Asplund

Biomedicinsk analytiker

Nellie Carlströmer-Berthén

Biomedicinsk analytiker