Forskning

     Bimelix erbjuder tjänster för forskning om fästingrelaterade sjukdomar.

  • Specialdiagnostik av forskningsbaserade prover
  • Validering av metodik
  • Koordinerar interna kvalitetskontroller mellan laboratorium
  • Erbjuder högt specialiserad personal och avancerad labutrustning

 

Forskningssamarbeten med:

  • Borreliagruppen på Åland
  • Immudex , Danmark.
  • Mikrogen, Tyskland
  • Linköpings Universitet, Sverige
  • Medimar Ab, Finland

     Stingstudien

Den åländska delen av fästingprojektet, STING-studien (i samarbete med Linköpings Univeritet) har fortgått sedan 2008. Med hjälp av alla åländska deltagare har Borreliagruppen på Åland i samarbete med Bimelix biomedicinska laboratorium tom år 2013 insamlat en stor mängd fästingar och blodprov, och Ålands kvot kan nu ses som fylld. Vi vill tacka alla medverkande i studien för deras intresse och viktiga insats för forskningen om fästingburna sjukdomar.