Forskning

     Bimelix erbjuder tjänster för forskning om fästingrelaterade sjukdomar.

  • Specialdiagnostik av forskningsbaserade prover
  • Validering av metodik
  • Koordinerar interna kvalitetskontroller mellan laboratorium
  • Erbjuder högt specialiserad personal och avancerad labutrustning
  •  

Forskningssamarbeten med:

  • Borreliagruppen på Åland
  • Immudex , Danmark.
  • Mikrogen, Tyskland
  • Linköpings Universitet, Sverige
  • Medimar Ab, Finland

     

Stingstudien

Den åländska delen av fästingprojektet, STING-studien (i samarbete med Linköpings Univeritet) har fortgått sedan 2008. Med hjälp av alla åländska deltagare har Borreliagruppen på Åland i samarbete med Bimelix biomedicinska laboratorium tom år 2013 insamlat en stor mängd fästingar och blodprov, och Ålands kvot kan nu ses som fylld. Vi vill tacka alla medverkande i studien för deras intresse och viktiga insats för forskningen om fästingburna sjukdomar.

 

Stingstudiens doktorsavhandlingar vid Linköpings Universitet

Medical Dissertations No. 1315, Marika Nordberg: Tick-Borne Infections in Humans

Medical Dissertations No. 1347, Linda Fryland: Immune mechanisms in Borrelia burgdorferi sensu lato infection in relation to clinical outcome

Medical Dissertations No. 1385, Peter Wilhelmsson: A STING from a Tick: Epidemiology, Ecology and Clinical Aspects of Lyme Borreliosis

Medical Dissertations No. 1399, Pontus Lindblom: Epidemiological and Ecological Studies of Tick-borne Encephalitis Virus 

 

Publicerat material

Wilhelmsson P, Fryland L, Börjesson S, Nordgren J, Bergström S, Ernerudh J, Forsberg P, Lindgren PE. Prevalence and diversity of Borrelia species in ticks that have bitten humans in Sweden.  J Clin Microbiol. 2010 Nov;48(11):4169-76    [PubMed]

Fryland L, Wilhelmsson P, Lindgren PE, Nyman D, Ekerfelt C, Forsberg P. Low risk of developing Borrelia burgdorferi infection in the south-east of Sweden after being bitten by a Borrelia burgdorferi-infected tick. Int J Infect Dis. 2011 Mar;15(3):e174-81   [PubMed]

Wilhelmsson P, Lindblom P, Fryland L, Ernerudh J, Forsberg P, Lindgren PE. Prevalence, diversity, and load of Borrelia species in ticks that have fed on humans in regions of Sweden and Åland Islands, Finland with different Lyme borreliosis incidences. PLoS One, 2013. Nov 21;8(11)   [PubMed]

Wilhelmsson P, Lindblom P, Fryland L, Nyman D, Jaenson TG, Forsberg P, Lindgren PE. Ixodes ricinus ticks removed from humans in Northern Europe: seasonal pattern of infestation, attachment sites and duration of feeding. Parasit Vectors. 2013 Dec 20;6:362   [PubMed]

Lindblom P, Wilhelmsson P, Fryland L, Sjöwall J, Haglund M, Matussek A, Ernerudh J, Vene S, Nyman D, Andreassen A, Forsberg P, Lindgren PE. Tick-borne encephalitis virus in ticks detached from humans and follow-up of serological and clinical response. Ticks Tick Borne Dis. 2014 Feb;5(1):21-8  Epub 2013 Oct 25.   [PubMed]

Lindblom P, Wilhelmsson P, Fryland L, Matussek A, Haglund M, Sjöwall J, Vene S, Nyman D, Forsberg P, Lindgren PE. Factors determining immunological response to vaccination against tick-borne encephalitis virus in older individuals. PLoS One. 2014 Jun 26;9(6)  [PubMed]

Dessau RB, Fryland L, Wilhelmsson P, Ekerfelt C, Nyman D, Forsberg P, Lindgren PE. Study of a cohort of 1,886 persons to determine changes in antibody reactivity to Borrelia  burgdorferi 3 months after tick bite. Clin Vaccine Immunol. 2015 Jul;22(7):823-7 [PubMed]

Grankvist A, Sandelin LL, Andersson J, Fryland L, Wilhelmsson P, Lindgren PE, Forsberg P, Wennerås C. Infecion with Candidatus Neoehrlichia mikurensis and cytokine responses in 2 persons bitten by ticks, Sweden. Emerg Infect Dis. 2015 Aug;21(8):1462-5 [PubMed]

Wilhelmsson P, Fryland L, Lindblom P, Sjöwall J, Ahlm C, Berglund J, Haglund M, Henningsson AJ, Nolskog P, Nordberg M, Nyberg C, Ornstein K, Nyman D, Ekerfelt C, Forsberg P, Lindgren PE. A prospective study on the incidence of Borrelia burgdorferi sensu latoinfection after a tick bite in Sweden and on the Åland Islands, Finland(2008–2009). Ticks Tick Borne Dis. 2015 Aug 22 pii: S1877-959X(15)30006-6 Epub ahead of print [PubMed]

Henningsson AJ, Wilhelmsson P, Gyllemark P, Kozak M, Matussek A, Nyman D, Ekerfelt C, Lindgren PE, Forsberg P. Low risk of seroconversion or clinical disease in humans after a bite by an Anaplasma phagocytphilum-infected tick.  Ticks Tick Borne Dis. 2015 Sep;6(6):787-92 [PubMed]

Henningsson AJ, Lindqvist R, Norberg P, Lindblom P, Roth A, Forsberg P, Bergström T, Överby AK, Lindgren PE. Human Tick-Borne Encephalitis and Characterization of Virus from Biting Tick. Emerg Infect Dis. 2016 Aug;22(8):1485-7.  [PubMed]

Lindblom A, Wallménius K, Sjöwall J, Fryland L, Wilhelmsson P, Lindgren PE, Forsberg P, Nilsson K. Prevalence of Rickettsia spp. in Ticks and Serological and Clinical Outcomes in Tick-Bitten Individuals in Sweden and on the Åland Islands. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166653. doi: 10.1371/journal.pone.0166653. [PubMed]