Preventiva åtgärder

Det bästa sättet att klara sig från att bli infekterad med Borrelia burgdorferi och därmed undgå sjukdomen Lyme-borrelios är att inte bli fästingbiten.

Att helt och hållet undgå detta är dock svårt, speciellt för de som bor i ett endemiskt område. Man kan dock reducera risken för att bli biten genom upplysning om:

 • fästingarnas uppträdande i naturen
 • hur de sprids via sina värddjur (husdjur)
 • lämplig klädsel
 • hur landskapsvård ska tillämpas för att fästingarna inte skall trivas

Begränsning av antalet värddjur som harar och rådjur i tätbebyggda områden med parker och trädgårdar skulle kanske kunna minska risken för fästingangrepp. Sådana åtgärder finns inte rapporterade och skulle antagligen endast kunna genomföras lyckosamt i geografiskt isolerade områden (mindre öar).

Fästingrepellerande medel

Man försöker på olika håll i världen hitta lämpliga fästingrepellerande medel som skulle kunna appliceras på kläder eller direkt på kroppen. I USA har man i flera år använt insektgiftet permethrin (DEET, N,N´-dietyl-m-toluamide) som repellent på främst husdjur, men även på människor. DEET har dock inte blivit allmänt accepterat i världen på grund av den möjliga toxiska effekten på vattenorganismer (Torstensson, 1989). I Europa och Finland används permethrin i medel som endast är avsett för att användas på djur (ExSpot®vet). Förutom ExSpot®vet så används i Finland även Frontline®vet som fästingrepellerande medel på djur. Frontline innehåller insektgiftet fipronil (fenylpyrazol). Som fästingrepellerande medel används även allmänt olika myggmedel med varierande framgång och utan vetenskapliga prövningar.

En intressant iakttagelse är att vissa människor blir mer fästingbitna än andra (Nyman et al., 2001). I den studien försökte man även klargöra orsakerna till detta fenomen, men lyckades inte hitta någon gemensam faktor. Bland allmänheten finns människor som har stark tilltro till vitlök som fästingrepellerande medel. I en studie har man också visat att vitlök (som tabletter) skulle ha fästingrepellerande effekt (Stjernberg and Berglund, 2000). Resultaten har dock inte kunnat verifieras av andra grupper som gjort liknande studier (Nyman et al., 2001, Chad and McHugh, 2001).
 

Några Goda Råd:

 1. Kontrollera husdjur regelbundet
 2. Behandla husdjur med fästingrepellerande medel
 3. Hindra värddjur att komma till gården, tex rådjur med staket
 4. Håll tillbaka sådan vegetation där fästingar gärna förekommer
 5. Vissa myggmedel på kläderna kan ha viss repellerande effekt
 6. Om möjligt använd tättslutna kläder
 7. Kontrollera sig själv/varandra varje dag man befunnit sig i riskområde