Om du blir fästingstucken

1. Avlägsna fästingen omedelbart med pincett eller nagel, så nära hudytan som möjligt. Dra rakt ut!

2. Tvätta med tvål och vatten.

3. Eventuella kvarvarande rester av mundelar brukar normalt stötas bort spontant utan komplikationer.

4. Använd inte fett, det har visat sig att det täpper igen andningskanaler, risk för att den spyr ut tarminnehåll (ev bakterier).

5. Fästingen sitter hårt fast, den kan inte självmant komma ut förrän i slutskedet av blodsugningen.

6. Följ med eventuell rodnad (EM), märk med penna så är det lättare att se ifall rodnaden "växer".

7. Uppsök Hälsocentralen vid EM-misstanke (om rodnaden växer i storlek och inte försvinner inom en vecka) - vänta inte till EM försvinner och tro att det ”gick” förbi!!!