Foton på erytem

Nedan kommer du till en pdf-fil med foton på erytem från några åländska patienter.

Dignosen har säkerställts med odling och PCR-verifiering av borreliabakterier i biopsier från erytemen.

Dokument: