Blodprov, ja eller nej

Vid misstänkt erytem bör läkare kontaktas. Ifall läkaren konstaterar att det är fråga om erytem tas inte blodprov, utan behandling med antibiotika startas enligt läkarens ordination.

Blodprov tas då kliniken talar för borreliainfektion. I provet bestäms om det finns antikroppar mot borreliabakterien. Analyserna berättar om man någon gång blivit infekterad men visar inte om man är sjuk.

Diagnos kan inte ställas enbart på serologisk undersökning, kliniskt underlag behövs.

Diagnos kan inte ställas enbart på klinisk misstanke, serologisk bekräftelse behövs.

Om provet tas i tidigt stadium efter fästingsticket kan antikroppar ibland inte ännu påvisas. Om diagnosmisstanken kvarstår tas nytt prov om 4-6 veckor.