TBE - fästingburen encefalit

TBE – fästingburen encefalit (hjärinflammation), på engelska Tick-Borne Encephalitis

Epidemiologi

Fästingburen encefalit (TBE) är en allvarlig virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och kan ge bestående men och även leda till dödsfall. Antalet fall av TBE-smittade har ökat kraftigt i Europa de senaste decennierna. Viruset finns i tre subtyper (European, Siberian och Far-Eastern) vilka är förknippade med symptom av olika svårighetsgrad.

I Sverige har endast den europeiska subtypen hittats hittills, men alla tre subtyper finns i de baltiska länderna på andra sidan Östersjön. I den finländska skärgården ca 10 mil öster om Umeå finns ett område med den Sibiriska subtypen av TBE-virus.

Fästingar kan spridas längre sträckor när de suger blod från fåglar av olika arter. Detta kan ha stor betydelse för hur fästingar och dess sjukdommar kan spridas till nya områden.

Den Europeiska subtypen sprids av vår allra vanligaste fästing, Ixodes ricinus. De två andra subtyperna av TBE-virus sprids av en närbesläktad fästingart, Ixodes persulcatus, även kallad Taiga-fästing. Ixodes persulcatus har endast hittats enstaka gånger i Sverige, och då på fåglar som kommit österifrån.

Risken att bli smittad av TBE-virus genom ett enstaka fästingstick är ej känd, men uppskattningar har gjorts baserade på förekomsten av smittade fästingar som bär på viruset i naturen, vilka visar på en förekomst lägre än 0,5 % även i de mest infekterade områdena i Sverige. TBE-virus förkommer fläckvis med tyngdpunkten kring Stockholmstrakten och Mälardalen samt vissa andra områden främst vattennära områden i södra och mellersta Sverige. Under de senaste 15-20 åren har antalet fall av TBE mera än fördubblats till numera ca 160-220 fall årligen. Denna ökning har skett samtidigt som den i Sverige vanligaste fästingarten har spridits allt längre norrut, och fästingarna har blivit aktiva under en allt längre tid av året till följd av ett mildare klimat.

Vaccin

I Norden har vi tillgång till två vaccin som effektivt skyddar mot att insjukna i TBE, om man skulle ha oturen att bli biten av en TBE-virus infekterad fästing.

Båda dessa vaccin baseras på den Europeiska subtypen av TBE-virus, men studier har visat att de europeiska vaccinen även ger ett gott skydd mot de två andra subtyperna.