Aktuellt

 

Aktuella forskningsprojekt:

 

-          Laboratoriediagnostik av fästingburna infektioner.

-          Metodutveckling för borreliadiagnostik med påvisande av borreliaspecifika T-celler.

-          Undersökning beträffande sjukdomsmarkörer och signalsubstanser vid neuroborrelios.