Välkommen till Bimelix

Bimelix Biomedical Laboratory är baserat på Åland och erbjuder laboratorietjänster inom mikrobiologi för sjuk- och hälsovården i Finland och övriga Norden

Bimelix erbjuder service för läkarstationer inom den privata sektorn, sjukhuslaboratorier och för den offentliga sektorn. Bimelix är av ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterat laboratorium nr. T266 ( ISO 15189:2012). Kvalitetssäkring via Labquality.

Bimelix besitter unik kompetens i fästingrelaterade sjukdomar och är specialiserad på borrelia

Ändringar i borreliaserologi 01.04.2020

S-BorrC6 IgG1-Ab

En högklassig ELISA-metod har utvecklats för bestämning av IgG1-subklassens antikroppar mot borrelia C6-peptiden. Med denna metod har vi konstaterat att den hittills använda algoritmen för borreliaserologi helt ersätts av S-BorrC6 IgG1-Ab med högre säkerhet för riskbedömningen av patienter med misstänkt borreliainfektion. 

Ackrediteringstjänsten FINAS  godkände den 15.05.2020 utvidgningen av Bimelix kompetens med denna analys, S-BorrC6 IgG1-Ab.

S-BorrC6 IgG1-Ab ersätter den hittills använda algoritmen för borreliaserologi, med högre säkerhet för riskbedömningen av patienter med misstänkt borreliainfektion.

Den nya metoden, i ELISA format, har utvecklats för bestämning av IgG1-subklassens antikroppar mot borrelia C6- peptid, dvs samma peptid som tidigare, med specifik antikropp IgG subklass 1. Detta betyder även att rutinmässig analys av S-BorrIgG och S-Borr-Blot upphör. S-Borr-Blot som extra beställning finns att tillgå likt tidigare för vidare utredningar.

S-BorrC6 IgG1-Ab möjliggör att med endast en typ av analys kunna bedöma misstänkt borreliainfektion, samt över tid kvantitativt analysera förändring. IgG1 mot C6 har valts enligt följande:

  • IgG1 är den huvudsakliga IgG subklassen, reagerar tidigt vid infektioner, även i borrelios (Olsson 1987).
  • Kvantitativ bedömning av antikroppar över tid förbättras genom användning av endast en subklass.
  • Komplementbindande antikropp, relaterad till aktiv infektion (Artsob 1990)
  • C6 peptiden är den huvudsakligt konserverade, immunogena och infektionsrelaterade sekvensen i B.b.species (Liang 1999, Embers 2007).

Vi håller även gärna vid behov informationstillfällen om den nya metoden, förslagsvis på distans. Kontaktuppgifter för detta och övriga frågor, se nedan.

Bimelix utför även analyser för forskning samt metodutveckling och validering av diagnostik av fästingrelaterade sjukdomar. Laboratoriet fungerar även som testlaboratorium för forskningsgruppen för borreliainfektioner på Åland, som finansieras av forskarnas egna anslag.

Ni kan komma i kontakt med oss via e-postadressen info@bimelix.ax

Tel: +358 18 16575

Fax: +358 18 16595
GSM: +358 457 3603588

Kontaktadress:
Bimelix Ab
Lövuddsvägen 4
AX-22120 Mariehamn
Åland

Texten korrigerad 15.05.2020